31.12.19
Фірма "Черкашин і партнери" вітає всіх з Новорічними святами, веслих свят!
26.04.18
Фірма "Черкашин і партнери" вітає всіх творчих особистостей з Міжнародним днем інтелектуальної власності!
16/11.17
09/11/17

9  листопада 2017  представники фірми «Черкашин і партенри»  приймали учать у Регіональному семінарі Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) з питань Договору про патентну кооперацію (PCT).

  Проведення цього заходу є  спільною ініціативою ВОІВ і МЕРТ, що сприяє поширенню та оновленню знань заявників і патентних повірених.

  Даний захід  є особливо актуальним у світлі підтвердження Укрпатентом  статусу Міжнародного пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ).

  Участь у семінарі приймали провідні спеціалісти з питань права інтелектуальної власності, практикуючі юристи і науковці.

    Основним Доповідачем у на цьому заході була керівник програм управління міжнародного співробітництва PCT ВОІВ (Женева) пані Аньялі Аері.

   Тематика доповідей пані Аньялі Аері була присвячена таким питанням як:

- огляду системи PCT (що надає винахіднику  можливість патентувати свій винахід майже у всіх країнах світу);  

- процедурні питання подання заявки PCT (включаючи порівняння з традиційною системою національного патентування);

- особливостями оплати мит і зборів

- електронне подання заявок за допомогою ePCT;

- функції відомства-отримувача  RO

-  робота Міжнародного бюро ВОІВ;

- міжнародній публікації у Patentscope і  питання доцільності  додаткового міжнародного пошуку ;

   Доповідачем також було акцентовано, щодо такого явища, як хибность усталеної думки, щодо існування «единого патенту», або єдиної реєстрації у системі PCT, у той час як всі країни учасниці міжнародних договорів і регіональних угод дотримуються «територіального принципу».

   Частина доповідей  було проведено представницею Укрпатенту, начальником відділу міжнародних заявок Укрпатенту пані  Антоніною Жужневою.

   Пані Жужнева присвятила увагу практиці Укрпатенту, як відомства-отримувача України. Слухачам було надано рекомендації, щодо уникнення типових помилок під час подання міжнародних заявок, а також ознайомлено з досвідом та першими результатами роботи Укрпатенту в якості МПО та ОМПЕ.

  Підбиваючи підсумки від проведеного семінару можна стверджувати, що захід був інформаційно насиченим, цікавим, доповідачі відкриті до спілкування і дискусій, було задано багато питань, які у великій кількості надходили від учасників семінару – як під час доповідей, так і в ході неформального спілкування.

 

 

Попередня оцінка охоронознатності торгівельної марки

В сучасних умовах ринкових відносин кожний підприємець прагне покращити свої ринкові позиції та привернути увагу споживачів до своїх товарів або послуг, укріпити свій імідж і репутацію серед інших виробників або надавачів послуг.

Найкращих способів досягнення такої мети є засоби індивідуалізації, найпопулярнішим з яких можна вважати торгівельну марку. Торгівельна марка, або знак для товарів і послуг, це один з об’єктів права інтелектуальної власності, який дає змогу будь-якому виробникові або надавачу послуг вирізнити себе серед інших, надати своєму товарові унікальність і впізнаваність, а саме головне надає такій особі право власності - право на використання, право дозволяти використовувати торговельну іншим особам, право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке неправомірне використання;

Варто зауважити, що саме набуття права власності на торгівельну марку досягається лише шляхом державної реєстрації, що засвідчується Свідоцтвом державного патентного відомства.

Державна реєстрація торгівельної марки відбувається при умові проходження спеціальної, науково-технічної експертизи, яка складається з:

- формальної - перевірка правильності (належного) оформлення заявки на реєстрацію,
а також
- кваліфікаційної (експертизи по суті) перевірка торгівельної марки на відповідність умовам надання правової охорони, тобто визначає охороноздатності торгівельної марки.

Прямого визначення умов охорозданості торгівельної марки закон не визначає, проте опосередковано такі умови існують у якості:

- визначення об’єктів, які можуть бути торгівельними марками, це: будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень;
- підстав для відмови у наданні правової охорони, тобто відповідності чи невідповідності торгівельної марки таким підставам визначатиме можливість отримання правової охорони.

Підстав є досить багато, вони є різноманітні і мають свої певні особливості, наприклад, якщо певні підстави є цілком очевидними і зрозумілими, такі як:
- «позначення не може отримати правової охорони , що вмішує державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми)» оскільки зрозуміло, що державна символіка може використовуватися приватною особою (лише як елементу знаку) тільки у дозвільному порядку,
то така підстава як:
- «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг» вимагатиме низки спеціальних досліджень (пошуків) на предмет визначення «тотожності або схожості» з зареєстрованими або поданими раніше торгівельними марками.

З практичної точки зору, у будь-якому випадку, підприємцю, який бажає набути право власності на торгівельну марку, доцільним є здійснити попередню оцінку охороноздатності торгівельної марки, ще до подання заявки на реєстрацію. Переваги такого дослідження є у наступному:

1. Визначення можливості привласнення торгівельної марки взагалі, навіть на стадії її розробки;
2. Зменшення ризиків відмови у реєстрації торгівельну марку.
3. Можливість використання торгівельної марки до її привласнення, без ризику поручення чужих прав.

Однак на практиці, у багатьох випадках, майбутні набувачі прав на торгівельну маку намагаються самотужки (не звертаючись до фахівців) провести оцінку охороноздатності своєї торгівельної марки, що часто призводить до негативних наслідків, оскільки такі дослідження вимагають спеціальних знать і великого досвіду у цьому питанні. Відкритість ресурсів для досліджень, а також доступність юридичної, фахової, літератури не завжди може дати змогу правильно оцінити охороноздатність торгівельної марки.

Тому найкращим рішенням є отримання допомоги у фахівців, які мають відповідну кваліфікацію і досвід у проведенні досліджень з оцінки охороноздатності торгівельних марок.
Фірма «Черкашин і партнери» має багаторічний досвід у реєстрації торгівельних марок, а також у проведенні дослідних робіт, зокрема по оцінці охороноздатності торгівельни марок.
Ми надамо Вам фахові поради, щодо покращення охороноздатність Вашої торгівельної марки і допоможемо її зареєструвати.

© Черкашин І.В.

 

 

30.11.16  NEWS

Відбувся круглий стіл, на якому обговорили проблеми правозастосування положень чинного законодавства щодо торговельних марок, комерційних найменувань та інших засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання

30 листопада 2016 р. на юридичному факультеті відбувся круглий стіл на тему: «Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування»
Круглий стіл проводився кафедрою інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права та Центром дослідження інтелектуального права.
На круглому столі були присутні науковці з Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м.Харків), патентні повірені, судді, адвокати та інші.
Під час круглого столу було обговорено проблеми теорії і практики застосування положень чинного законодавства України та зарубіжного досвіду щодо знаків для товарів і послуг, комерційних найменувань та інших засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання. Зокрема, директор юридично-патентної фірми «Черкашин і партнери», патентний повірений Черкашин В.Ф. висвітлив питання здійснення права на торговельну марку як нематеріальний актив, наголосивши на важливості правильного використання знаків для товарів і послуг в господарській діяльності. Торговельна марка може бути значним активом та приносити значні доходи від її використання.
Патентний повірений Черкашин І.В. висвітлив проблематику визначення обсягу правової охорони знаків для товарів і послуг, наголосивши на дискламації елементів торгівельної марки. Він звернув увагу на те, що багато знаків для товарів і послуг містять елементи, які не охороняються самі по собі, але в сукупності з іншими зображеннями, словами тощо отримують правову охорону як торговельна марка...
... Загалом учасники констатували, що використання в господарській діяльності знаків для товарів і послуг, комерційних найменувань, зазначень походження товару та інших комерційних позначень є досить поширеним, однак існує досить багато випадків неоднозначного застосування правових норм, які регулюють ці відносини. Відтак проведення таких заходів є актуальним для напрацювання рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання та правозастосування.
За результатами проведення круглого столу планується видання Збірника матеріалів.

 

 

26.09.16  NEWS

Реформування державної патентної служби (інформація для фахівців)

   Розпорядженням   прем’єр міністра КМУ  затверджено план заходів з реалізації реформування державної  патентної  системи України. / робоча назва «НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛВЛАСНОСТІ»

   На сьогоднішній день повним ходом іде виконання заходів щодо створення дворівневої системи управління, аналізу досвіду іноземних держав щодо фінансування патентних відомств, порядку зборів, тощо.

 Розробка законопроектів для зміни існуючих структур ти законодавчих актів

     Ближчим часом в Харкові ,Одесі ,Києві  пройде  низка форумів  по  заходах  реформи.

      Тут  почала роботу науково- експертна група підтримки реформ и у  складі провідних фахівців що погодились працювати на добровільних засадах (волонтери).

 

 

 

19.09.16

 

Реформування (враження від проведеного форуму)

16 вересня ЮПФ «Черкашин і партнери» взяла учать у Національному форумі «Реформування інтелектуальної власності» (Львів)

Міністерство економічного розвитку та торгівлі організувало громадське обговорення нагальних проблем державного правління патентної системи України.

Державні органи управління охороною та захистом, провідні науковці,  судді та  спеціалісти, громадські організації обговорили нагальні теми:

-  реорганізацію та нове перепідпорядкування державної системи інтелектуальної власності;

-  впровадження нового ІВ законодавства;

- приведення вітчизняного законодавства у відповідність з положеннями актів законодавства ЄС;

- запровадження прозорого механізму роботи органів колективного управління авторськими правами, тощо;

 

Організатори форуму підкреслили зацікавленість до тематики, що стало підставою до підписання меморандуму про співпрацю між Мінекономрозвитку (МЕРТ), Львівською ОДА та Львівською обласною радою, у сфері державного керування інтелектуальною власностю України, її європеїзації.

Очікується проведення східної панелі форуму (Харків) де буде закріплено остаточні версії шляхів змін.

Західноукраїнська громадськість покладає великі надії на суттєве реформування існуючої системи в напрямку електронізації проваджень, скорочення процедур та документообігу разом з адаптацією до європейської патентної системи.

 Модератор.

 

 

03.03.16

Зловживання правом інтелектуальної власності (патентний тролінг)

 

Черкашин І.В.

Патентний повірений України № 385                              Як відомо право інтелектуальної власності є системою правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які існують у зв'язку в виникненням, здійсненням та захистом прав на результати інтелектуальної (творчої ) діяльності та засоби індивідуалізації яким надається правова охорона.
   Все частіше у практиці трапляються випадки зловживання правами інтелектуальної власності, де права використовують, як засіб для шантажу, здирництва, недобросовісної конкуренції та інших дій.
   Переглядаючи періодику можна зауважити приділення великої уваги такому явищу, як "патентний тролінг", що уособлює вищезгадані дії зловживання у сфері патентного права. Досліджені джерела дають  можливість узагальнено характеризувати такі дії як, діяльність компаній, підприємств або інших осіб, яка полягає виключно в отриманні прибутку від права інтелектуальної власності без "реального" використання свого творчого добутку, або засобів індивідуалізації у виробництві (наданні послуг).       
  Свої права інтелектуальної власності патентні тролі використовують лише для"препарування" судових справ та отримання компенсацій за начебто порушені права.         
   Явище патентного тролінгу походить з США і має свою давню історію. Так, наприклад, перший успійшний патентний троль жив ще в XIX столітті. Його звали Джордж Селден. У 1879 р він зміг подати патентну
заявку на бензиновий автомобільний двигун, проте йому вдалося відтягнути момент остаточної реєстрації на 16 років. Тим часом автомобільна галузь зросла і у 1895 р. пастка закрилася. Селден уклав низку ліцензійних угод з автомобільними компаніями. Другий окружний суд США в 1911 році підтримав його, вказавши, що Селден "лише скористався затримками, які допускав закон", за одним важливим винятком - Генрі Форд, який вирішив не піддаватися шантажу, та виграв процес у Селдена.       
   Перша масштабна хвиля патентних позовів трапилася в 1880-і роки, коли були зареєстровані десятки тисяч патентів на дрібні особливості відомих технологій. Наприклад, 6211 патентів на соху і плуг - "патентні акули", як їх тоді називали, тягли до суду фермерів, звинувачуючи їх у використанні чужої технології " [1]. 

  На теперішній час арсенал патентних тролів є дуже різноманітний. Можна привести декілька прикладів, серед яких – зловмисне  використання "територіального принципу" охорони об'єктів права інтелектуальної власності. У цьому випадку патентний троль, знаючи про бажання якоїсь іноземної особи освоювати вітчизняний ринок, намагається отримати правову охорону на ще "незахищені" об'єкти права інтелектуальної власності  іноземної особи, користуючись "спрощеними" системами набуття права інтелектуальної власності, такими як "деклараційний патент" на корисну модель або патент на промисловий зразок (для якого теж передбачена лише експертиза за формальними ознаками). Останнім акордом діяльності патентного троля є внесення відомостей про "свою" власність до митного реєстру.
  У цій ситуації патентний троль розраховує на небажання іноземної особи витрачати значні кошти на судові витрати та наймання представників, спеціалістів у галузі права інтелектуальної власності. Патентний троль, як правило, із власної ініціативи запропонує викупити патентні права за певну незначну суму, що буде набагато дешевше. 
   Варто також зауважити, що інколи патентні тролі вдаються до зовсім нахабних дій – не   обтяжуючи себе пошуком нових та перспективних рішень, вони використовують прогалини у законодавстві та патентують на своє ім'я вже давно відомі речі, такі як вішалку для одягу, корок для вина, картонну коробку, та інше.  
   Іншим засобом для здирництва та шантажу може буди так звана "ловля на живця", коли патентний троль намовляє (сам або через третіх осіб) виробника чи надавача послуг вчинити певні дії, які порушуватимуть
права інтелектуальної власності,  що належать патентному тролю. Непоодинокі випадки попередньої змови з іншим "справжнім" власником права інтелектуальної власності, який надає право представництва "своїх інтересів" патентному тролю.       
   Так, найчастіше, у поле уваги патентних тролів попадають особи які недостатньо добре розуміються у особливостях та тонкощах правового регулювання інтелектуальної власності, вчиняючи вищезгадані дії без жодного умислу.
    Варто також зауважити що у статтях з тематики "патентний тролінг" найчастіше розглядають проблематику зловживання саме патентними правами, у той час як не менше проблем виникає з об'єктами авторського
права, які згідно закону не потребують обов'язкової реєстрації.

   Для прикладу можна розглянути наступну ситуацію: особа "Х" виготовляє певну типографську продукцію, одяг, сувеніри, тощо. До особи "Х" звертається особа "Y" з типовим замовленням - виготовити
певний тираж продукції і видати на цю продукцію фінансовий документ (наприклад квитанцію) з вказаною назвою юридичної особи "Х" та назвою виготовленої продукції.        
   Через деякий час особа "Х" отримує повістку у суд за порушення авторських прав певної особи "Z", причому особа "Y" чарівним чином зникає . У цьому випадку особа "Х" або втрачає значну кількість коштів
на судове провадження, або «іде на мирову», виплачуючи особі "Z" певну грошову компенсацію.
    Подібних схем зловживання правами інтелектуальної власності  є досить багато, це лише декілька прикладів. Проте варто висвітлити способи запобігання подібним діям.  Як це не банально, але необхідність у підвищенні елементарної обізнаності у сфері права інтелектуальної власності є дуже важливим завданням.                                                                                                   

   Особливо це стосується підприємців, які «виходять на ринок», які не приділяють достатньої уваги заходам щодо охорони та захисту власних патентних прав, або запобіганню порушення чужих прав інтелектуальної власності у підприємницькій діяльності.                                                                

     Важливим завданням є навчання персоналу, це може бути, наприклад, вміння запобігати провокативним діям патентних тролів, які вище описані у другому прикладі, оскільки найчастіше персонал не має
достатнього досвіду для розпізнання та запобігання таким діям, виконуючи лише свої службові обв'язки.         
    Актуальним є вжиття заходів щодо вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності з протидії патентному тролінгу. На теперішній час Держслужбою інтелектуальної власності України такі дії проводяться. Так, пані Алла Жарнінова, Голова Держслужби інтелектуальної власності України зазначає: " Держслужбою інтелектуальної власності було розроблено законопроект «Про внесення змін до
чинного Закону про промислові зразки». Ціль цього проекту закону –створення механізму попередження реєстрації промислових зразків, які не відповідають умовам надання правової охорони (не є новими) ще на
етапі експертизи заявки. Електронна публікація відомостей про подані
заявки передбачена для того, щоб будь-яка особа могла подати
заперечення проти реєстрації зразка. Законопроект передбачав також положення про відшкодування власником патенту на промисловий зразок збитків або стягнення з нього доходу, отриманого внаслідок
недобросовісних дій, чи виплату компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу " [2].                                                  
Маємо надію, що подібні заходи допоможуть зменшити випадки патентного тролінгу у майбутньому.    

Використані джерела: 


1. Краткий гид по патентному троллингу


2. Алла ЖАРІНОВА "З перших вуст про особливості охорони географічних
зазначень в Україні"    Журнал "ІВ" 1-2016р. К. ТОВ «Аспект - 2003»


 

 

 

10.10.2015

Патентне відомство України може отримати статус Міжнародного пошукового органу та Органу  міжнародної попередньої експертизи РСТ.

 

  В жовтні цього року на генеральній Асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності  прийнято поправки до угоди що дозволить найближчим часом проводити міжнародні патентні дослідження за процедурою РСТ  в Україні. Таким чином міжнародні патенті пошуки (МПО)  та міжнародні попередні експертизи (МПЕ), згідно процедури за міжнародним Договором патентної кооперації РСТ (Patent Cooperation Treaty) можуть стати вітчизняними.

З  2008 року,  Державне патентне відомство напружено працює над програмно-технічним, інформаційним, кадровим,  нормативно-правовим забезпеченням для прийняття на себе статусу МПО та ОМПЕ.

   У разі отримання такого статусу  український заявник не повинен буде вибирати між двома існуючими МПО та ОМПЕ у ФІПВ (РФ) та ЄПВ, а зможе скористатися з  послуг власного патентного відомства. Як наслідок це дозволить зменшити фінансові витрати, мінімізувати час проведення згаданого етапу процедури РСТ.

 Визнання Українського патентного відомства Міжнародним пошуковим органом та органом міжнародної попередньої експертизи визначається як серйозний етап у галузі міжнародного регулювання правової охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні.  

 Джерело http://www.uipv.org/ua/vinaxid.htm   

 

 

 

 

05.02.2015

 

                                            АНОНС  !           Для "наших"  авторів  ..  FREE .....

   Всі  Автори ,    реєстровані у  старих БД ССR ,   що видали  нам генеральні  доручення  з 1994 р., 
   залучаються до електронної реєстрації творів у новому  електронному  СOR  РЕГІСТРІ-    безоплатно
              Твори та декларації шліть  не раніше  10 січня 2013 р. Депозитарію  :        cvfdepo@gmail.com
      NEW !  Міжнародна електронна  р е є с т р а ц і я  творів та видача COR Сертифікатів виконується без    паперів,  в  3 дні    -    в д в і ч і   здешевлена . Файли анкет і творів приймаються  тільки від   Авторів
                                                                                                     Довідки          Тел:  032 / 261 61 30

                                                         

        COR       Бюллетень                     1            2 0 1 3  *
   Сopyright online registration Bulletin                                                       Регистрация Авторства
         /авторского права/

COR No. Famyly & Name  of Authors       Title of Arwork ssue date Sum/$
020 113
 Slipec  Stepan
 sci/ Device sheller
 03 Jan 2013